08-411 09 30 info@lexred.se

TJÄNSTER

Redovisning/Outsourcing

  • Löpande bokföring
  • Lönehantering
  • Fakturering med betalningsbevakning
  • Leverantörsfakturor med betalningsförmedling
  • Moms- och skattedeklarationer
  • Kontrolluppgifter
  • Budgetering

Bolagsbildning och bolagsändringar

Vi hjälper er med samtliga handlingar som behövs för att bilda bolag, bolagsändringar och andra kontakter med Bolagsverket.

Deklarationer

Vi upprättar bolagsdeklarationer med skatteberäkningar för aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor, övriga näringsverksamheter samt delägarbilagor.

Bokslut och årsredovisning

I samråd med styrelse och företagsledning planeras bolagets skattemässiga avsättningar och resultat samt avskrivningsplaner och investeringar. Vi upprättar årsredovisningar och hela bokslutspaket professionellt presenterade med årsredovisning och bokslutsbilagor i representativ folder.

Övriga ekonomiska tjänster

Ni kanske behöver strukturera Er administration? Det kan gälla till exempel nyanställd ekonomipersonal som behöver hjälp, alternativt en helt nyetablerad ”ekonomiavdelning” som behöver organiseras med rutiner för ekonomisk hantering och redovisning.