08-411 09 30 info@lexred.se

FÖRETAGET

Företaget startade 1984 och då under namnet Eva Lundström Revisionsbyrå AB. Vi har sedan 2012 gått från att ha varit en revisions- och redovisningsbyrå till att bli en renodlad redovisningsbyrå. Vi är ett företag med lång erfarenhet i branschen.

Vi har auktoriserade redovisningskonsulter som tar hand om er löpande bokföring fram till färdigställd årsredovisning. Oavsett om ni behöver hjälp med hela redovisningen eller delar av administrationen skräddarsyr vi våra tjänster efter era behov.

Vi arbetar främst med små och medelstora, ofta ägarledda fåmansbolag. Vår kundkrets är bred och representerar många olika branscher, från tjänsteproducerande företag, hantverkare och åkerier till detaljhandel och skolverksamhet.

Det är viktigt för oss att träffa personerna bakom varje företag och få höra just era idéer, visioner samt företagets historia. Därför inleder vi alla nya affärskontakter med ett kostnadsfritt introduktionsmöte där vi får möjlighet att träffas personligen och besluta oss för ett eventuellt framtida samarbete.

För att hålla oss uppdaterade gällande nya lagar och förändringar vidareutbildar vi oss löpande via SRF och Far, där vi även är auktoriserade medlemmar.

Kontoret ligger i lättillgängliga lokaler vid Kungens Kurva, nära IKEA.